چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم . بیشتر Chromebook ها فضای ذخیره سازی محدودی دارند ، پس با استفاده های کاربران مثل گرفتن اسکرین شات و. … سریعا پر میشوند . اگر یک حافظه خارجی داشته باشید که دانلود ها و اسکرین شات ها و سایر دیتاها در آن ذخیره شوند ، مشکلی نخواهید داشت . در غیر این صورت همه فایل های شما در حافظه اصلی ذخیره میشوند .

اسکرین شات ها نیز در پوشه ی دانلود ها ذخیره میشوند و ممکن است فضای شما را اشغال کند .

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم .

شما میتوانید مسیر پیشفرض دانلود ها و اسکرین شات را تغییر دهید ، به این منظور وارد Settings menu شوید . ( با کلیک رویه system tray و ایکون آن )

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم
چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم

به پایین آمده و رویه Advanced کلیک کنید .

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم
چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم

 

پس از باز شدن آن ، با پایین بروید تا به بخش  Downloads  برسید . حالا در اولین گزینه یعنی Location ، رویه Change کلیک کنید .

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم
چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم

حالا ، در پنجره بازشده میتوانید هرمکانی که مورد نظرتان است را برای ذخیره سازی دانلود ها و اسکرین شات ها انتخاب کنید .

مثلا به حافظه خروجی بروید و پوشه ای به اسم Screenshots درست کنید .  سپس رویه Open کلیک کنید .

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم
چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم

 

همچنین شما میتوانید مشخص کنید که قبل از دانلود هر چیز ، محل ذخیره سازی آن را از شما بپرسد . به این منظور در دو  مرحله  قبل ، تنظیم Ask where to save each file before downloading را روشن کنید .

چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم
چگونه محل ذخیره شدن اسکرین شات را در Chromebook عوض کنیم

 

با تشکر ، آیتی افزار