نوامبر 2, 2022

رونمایی بانک ملت از پلتفرم (بانک پلاس)

بانکداری باز سرویس های بانکی به جهت ارائه خدمات بهتر وجذاب تر به مشتریان به وجود آمده اند و با ارائه API به شرکت های غیر بانکی امکان توسعه خدمات بیشتر را فراهم می آورد. بانکداری پلتفرمی این نوع بانک خدمات سنتی و خدمات دیجیتالی را در خود ادغام میکند و خدمات جدیدی را درکانال…