نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک:

نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک

یکی از مشکلات ویندوز شلوغ شدن منوی راست کلیک آن بعد از نصب کردن نرم افزارهای مختلف است! در کل بیشتر نرم افزارها بعد از نصب یک یا چند گزینه به منوی راست کلیک اضافه می کنند و این موضوع بعد از نصب چند نرم افزار حتما مشکل ساز خواهد بود. اما خبر خوب اینجاست که شما می توانید این گزینه های اضافی را حذف کنید!

شما می توانید از دو نرم افزار ShellMenuView برای مواردی که در Shell هستند و ShellEXView برای مواردی که در ShellEX هستند استفاده کنید.

در هر دو برنامه شما می توانید با انتخاب گزینه های مورد نظر و انتخاب گزینه ی Disable selected items گزینه های مورد نظر را حذف کنید.

 نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک

ShellMenuView

نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک

ShellEXView