آی تی افزار: واتس اپ در تلاش است که با محدود کردن فرستادن پیام دسته ای (forward) از انتظار و گسترش پیام های دروغین جلوگیری کند‌بر اساس اطلاعاتی که به دست رویترز رسیده است محدودیت د این پیام‌رسان اکنون به ۵ نفر برای هر پیام رسیده است
در حالی که در کشور های اروپایی و مخصوصا آمریکا اخبار جعلی عمدتا در فیسبوک منتشر و نشر داده میشود اما در دیگر نقاط این برای پیام‌رسان واتس اپ یک مشکل به حساب میآید به عنوان مثال در ماه اکتبر گذشته در انتخابات کشور برزیل این پیام‌رسان واتس اپ بود که نقش مهمی در انتقال اخبار کذب بازی میکرد که در نتیجه آن اخبار درواین،کدب و جعلی در مورد نامزد ها روزبه روز افزایش نیافته و از طریق این پیام‌رسان گسترش میافت.در یک مطالعه براروی گروه های سیاسی در کشور برزیل نشان می‌دهد که در زمان انتخابات بیست زانسمس از تصاویری که در گروه به اشتراک گذاشته میشد کاملا جعلی و ساختگی بود است .

ابتدا محدود در اندازه ۲۰بار اعمال میشد ولی در نمونه تزمیاسکی در کشور هند این محدود به ۵ عدد کاهش یافت که نتیجه مثبتی به دنبال داشت زیرا در آن زمان سلسله حملاتو قتل های وحشتناکی در هند به وقوع می‌پیوندد که با گسترش اطلاعات غلط و جعلی باعث نگرانی های بیشتر مردم میشود

درحالی که محدودیت حمل و نقل می تواند به جلوگیری از گسترش اطلاعات بد منجر شود، لزوما به همان اندازه محدود خیلی بالایی را شامل نمیشود، به نظر می رسد پیام ها همچنان می توانند به گروه ها ارسال شوند، هر گروه شامل ۲۵۶ نفر است. این به این معنی است که پیام فرستاده شده در مقابل نزدیک به ۱۳۰۰ نفر قرار می گیرد،که این یعنی با وجود این پنج زمان محدود. باز هم امکان گسترش اطلاعات غلط وجود دارد

بدست آوردن اطلاعات غلط در WhatsApp با توجه به روش های مختلفی که شبکه های مختلفی همچون فیسبوک انجام می دهند، چالش های مختلفی را برای مدیران این پیام‌رسان ارائه می دهند. بر خلاف فیس بوک، بسیاری از پیام ها و اشتراک گذاری WhatsApp از طریق کانال های خصوصی رمزگذاری شده انجام میشود که محدود کردن توانایی مدیران برای دیدن آنچه اتفاق می افتد را به دنبال دارد .