whocrash

دلایل Reset شدن ناگهانی سیستم

سیستم من پس از مدتی که روشن می‌شود Reset می‌شود. مشکل از کجاست؟

برای این مشکل موارد زیادی باید بررسی شود. از این رو برای آن که بتوان پاسخ دقیق داد باید مشخص کرد که در چه مواقعی این اتفاق رخ می‌دهد. مواردی که باید بررسی شود در دو حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار است.

 
در حوزه نرم‌افزار باید بررسی کنید که سیستم شما ویروس نداشته باشد. یعنی در زمان انجام کار با نرم‌افزاری خاص یا محیط عمومی سیستم‌عامل این مشکل رخ می‌دهد یا خیر؟ بهتر است سیستم را ویروس‌یابی نمایید.
 
در حوزه سخت‌افزار این مشکل می‌تواند از پاور سیستم باشد. بررسی کنید که توان خروجی پاور تغییر نکرده باشد و در سر راه برق ورودی سیستم یک تنظیم‌کننده جریان قرار دهید.
بعد از آن باید به سراغ پردزانده و سیستم خنک‌کننده آن بروید. بررسی کنید که فن پردزانده به درستی کار می‌کند چرا که اگر پردازنده داغ کند سیستم راه‌اندازی مجدد می‌شود.
در گام بعدی به سراغ رم و گرافیک بروید. در صورتی که این دو قطعه مشکل داشته باشند، سیستم راه‌اندازی مجدد می‌شود.