پروژه جدید برای تبدیل انرژی خورشیدی به برق در فضا

در آینده نزدیک طی پروژه ای به نام (( سولاریس )) پنل های خورشیدی بزرگی به فضا فرستاده میشود تا با جمع آوری انرژی خورشید و ستارگان آن را به برق تبدیل و زمین را گرم کند.

یک شرکت به نام (اسپیس سولار لیمیتد) در هارول تصمیم گرفتند این پروژه را اجرا کند و اگر انگلیس برای اجرای این پروژه با سازمان اروپا قرارداد ببندد در این برنامه شرکت می کند .

هدف اصلی این پروژه تاباندن برق به زمین است .

تبدیل انرژی خورشیدی به برق

سم آلدن یکی از مدیران این پروژه گفت : برای اجرای این پروژه پنل های خورشیدی بزرگی در فضا قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی بهتراست زیرا دسترسی به انرزی را 13 برابر بیشتر از روش های رایج موجود تامین می کند.

وی افزود :پنل های خورشیدی همیشه می توانند این ستاره را ببیند و به طور مداوم انرژی دریافت کند و برق را به زمین هدایت کند که این امر باعث می شود هزینه های در مقایسه با فناوری زمین رقابت داشته باشد.

لازم به ذکر است این پروژه باعث می شود تا بدون  انتشار گاز گلخانه ای به برق برسیم و برق تولید شده بوسیله یک آنتن بزرگ دریافت می شود که این آنتن ساختاری شکل مانند دارد .

دیدگاهتان را بنویسید