تبدیل کاغذهای باطله به باتری

تبدیل کاغذهای باطله به باتری

دانشمندان روش جدیدی را برای ساخت باتری های لیتیوم با استفاده از کاغذهای باطله که از بسته بندی ها، کیسه های کاغذی و جعبه و پاکت های مقوایی به دست می آید ابداع کردند.

 

این کار با استفاده از فرایند کربن سازی که طی آن کاغذ به کربن خالص تبدیل می شود و الیاف کاغذ را به الکترود تبدیل می کند انجام می شود. الکترود به دست آمده را می توان به باتری هایی تبدیل کرد که انرژی مورد نیاز تلفن های همراه، ودیگر وسایل الکترونیکی را تامین می کند.

این باتری ها قابل شارژ شدن نیز هستند.

پژوهشگران برای ساخت کربن، کاغذ را در معرض دماهای بالا قرار دادند . این کار باعث می شود کاغذ به کربن خالص، بخارآب و روغن هایی تبدیل شود که از آن ها برای سوخت زیستی استفاده می شود.

آندهای کربن تولید شده در این باتری ها دوام و انعطاف پذیری زیادی دارند. بررسی های انجام شده روی این باتری ها نشان داد که این آند ها می توانند تا 1200 بار شارژ و دشارژ شوند که این خود دو برابر دوام آندها در باتری های دیگر است. باتری هایی که از آندهای جدید ساخته شده اند، می توانند فشار فیزیکی بیشتری را نسبت به باتری های موجود تحمل کنند و تا 5 برابر انرژی بیشتری جذب می کنند.

از دیگر مزیت های این باتری می توان به استفاده کمتر از فرایند های انرژی بر و فلزات سنگین در ساخت آن ها اشاره کرد. همچنین چون این باتری ها از مواد ضایعات کم هزینه استفاده می شود، هزینه ی تولید کمتری به نسبت باتری های موجود دارد و مقرون به صرفه تر است.

این ضایعات که شامل کیسه های کاغذی، کیسه های مقوایی، روزنامه و همه ی بسته بندی های کاغذی است در سال 2020 یک پنجم زباله های تولید شده در سنگاپور را شامل می شد.

یکی از چالش های بزرگ بشر برای ایجاد امکان بازیافت مواد و نگرانی در مورد گرم شدن زمین است و سوزاندن این کاغذ ها اثرات مخربی بر محیط زیست دارند.

تبدیل کاغذهای باطله به باتری

تولید این باتری ها فرصتی را برای بازیافت این نوع زباله ها و کاهش وابستگی ما به سوخت های فسیلی ایجاد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید