firefox-itafzar

در بعضی مواقع ممکن است شما نیاز داشته باشید که به یک وبسایت به طور همزمان و با چند حساب کاربری وارد شوید که راه حل ساده ی آن استفاده از یک مرورگر دیگر است.اما ممکن است مرورگر دیگری در دسترس شما نباشد ولی با این ترفند که یک قابلیت محرمانه است که در مرورگر های مختلف گنجانده شده است می توانید با چند حساب کاربری و به طور همزمان با یک مرورگر به وبسایت مورد نظر وارد شوید.

برای استفاده از قابلیت «محرمانه» (Private) موجود در مرورگرها از کلید های ترکیبی زیر استفاده نمایید.

با فشردن کلید های زیر خواهید دید که یک تب جدید و با آیکن منحصر به فرد خودش باز خواهد شد و پس از باز شدن ترفند می توانید با حساب دیگر خود به وبسایت مورد نظر وارد شوید:

مرورگر Google Chrome و Opera:
کلیدهای ترکیبی Ctr+Shift+N

مرورگر Firefox و Internet Explorer:
کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+P