کشور یونان توانست به طور متوالی در 5 ساعت برق کل کشور را با انرژی های پاک مانند انرژی خورشید و بادی و….تامین کند. که این یک رویداد مهم برای یک کشور تلقی می شود با این تفاسیر زمانی که می شود در 5 ساعت مداوم برق کل کشور را از این طریق تامین کرد ، در 24 ساعت نیز کار غیر قابل انجامی نمی باشد .

کشور یونان به دنبال سرمایه گذارانی است که بتواند برای همیشه در 24 ساعت از انرژی پاک استفاده کند.

لازم به ذکر است که این روش از نظر اقتصادی بصرفه نمی باشد ولی برای محیط زیست بسیار لازم وضروری است .

 

دیدگاهتان را بنویسید