privacy+google+apple+facebook+www.ITAFZAR.net

کمپانی هایی که چندی پیش از دولت آمریکا جهت به اشتراک گذاشتن برخی از اطلاعات فدرال اجازه گرفته بودند آنقدر بی جواب ماندند که دیگر صبر خود را از دست دادند . اپل ، گوگل و فیس بوک دیگر سیستم حریم خصوصی خود را تغییر داده و … "در ادامه مطلب"

حریم خصوصی فیس بوک

اپل ، گوگل و فیس بوک هر موقع دولت اطلاعات شما را بخواهد به شما می گویند

آی تی افزار : کمپانی هایی که چندی پیش از دولت آمریکا جهت به اشتراک گذاشتن برخی از اطلاعات فدرال اجازه گرفته بودند آنقدر بی جواب ماندند که دیگر صبر خود را از دست دادند . اپل ، گوگل و فیس بوک دیگر سیستم حریم خصوصی خود را تغییر داده و قرار است هر موقع که دولت اطلاعات شما را می خواهد به شما خبر داده شود یعنی اطلاعات شما با آگاهی خودتون به دست دولت می افتد .

نظر شما راجع به این موضوع چیست ؟ آیا دسترسی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی در این کمپانی ها باید از بین برود و اطلاعات و حریم خصوصی فقط بین کاربر و کمپانی باشد؟ یا به نظر شما این انتقال اطلاعات به کارهای دولتی و پیدا کردن جرایم کمک می کند؟