اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که آنتی ویروس جانبی بر روی ویندوزتان نصب نیست و از آنتی ویروس پیشفرض Windows Defender استفاده می کنید.به شما پیشنهاد می کنم با استفاده از این ترفند گزینه‌ی Scan with Windows Defender را به منوی راست کلیک فایل‌ها اضافه کنید تا در مواقعی که فایل مشکوک به چشمتان خورد سریعا آن را اسکن کنید.

ابتدا کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید تا برنامه ی Run باز شود.سپس عبارت regedit را تایپ نموده و کلید Enter را بزنید

پس از باز شدن پنجره‌ی Registry Editor به مسیر زیر را دنبال کنید:

HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell

 

اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

حالا روی Shell راست کلیک کنید و گزینه ی New و سپس Key را انتخاب کنید.

سپس نام این کلید را scanwithwindowsdefender قرار دهید.

Screenshot (100)

اکنون کلید scanwithwindowsdefender را انتخاب کنید و در فضای خالی سمت راست،راست کلیک کرده و New > String Value را انتخاب کنید.

نام این مقدار جدید را Icon را قرار دهید.

اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

سپس روی Icon دوبار کلیک کرده و در پنجره‌ی جدید عبارت زیر را در قسمت Value data وارد کرده و روی OK کلیک کنید:


%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe,0

 

Screenshot (102)

حالا دوباره در فضای خالی راست کلیک کنید و گزینه ی New و سپس String Value را انتخاب کنید.

نام این مقدار جدید را MUIVerb قرار دهید.

اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

سپس بر روی MUIVerb دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت Scan with Windows Defender را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

Screenshot (104)

در مرحله‌ی بعد، از قسمت سمت چپ پنجره بر روی scanwithwindowsdefender راست کلیک کرده و New > Key را انتخاب کنید.
نام این کلید جدید را Command قرار دهید.

اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

حال در حالتی که Command در حالت انتخاب است، از قسمت راست پنجره بر روی مقدار (Default) دوبار کلیک کنید.
در قسمت Value data این عبارت را وارد نموده و OK کنید:
 

"C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -scan -scantype 3 -file "%1"

کار تمام است.

Screenshot (106)

همانطور که مشاهده می کنید ما در محیط ویندوز بر روی یکی از فایل ها راست کلیک کرده ایم و گزینه ی اسکن نیز قابل مشاهده می باشد.

اضافه کردن گزینه ی اسکن آنتی ویروس ویندوز به منوی راست کلیک فایل‌ها

برای بازگشت تغییرات و ورداشتن این گزینه از منوی راست کلیک کافیست مسیر را از محیط رجیستری دوباره طی کنید.

HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell
و کلید scanwithwindowsdefender  را پاک کنید