اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

ترفندی به جای Restart کامپیوتر

گاهی اوقات پیش می آید که شما به دلایلی مانند تغییر تنظیمات سیستمی و… مجبور به ریستارت سیستم می شود. اما گاهی اوقات ممکن است امکان بستن بعضی برنامه ها وجود نداشته باشد.اما با این ترفند قدیمی شما می توانید راه حل دیگری را به جای ریستارت سیستم امتحان کنید.