اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

باز شدن پنجره های Pop-up در تب جدید برای مرورگر Internet Explorer

باز شدن پنجره های Pop-up در تب جدید برای مرورگر Internet Explorer پنجره های Pop-up نوعی تبلیغات اینترنتی می باشند که گاهی به صورت تب و یا اکثر مواقع به صورت پنجره ی جدید و پشت پنجره ی اصلی مرورگر ظاهر می شوند.اما این نوع تبلیغ گاهی اوقات به دلیل زیاد بودن پنجره های بازشده خیلی آزار دهنده می باشند.در این ترفند قصد داریم کاری کنیم تا این پنجره ها به صورت تب باز شوند تا بستن آنها راحت تر …