اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

جستجوی بهتر مطالب یک سایت با استفاده از گوگل

جستجوی بهتر مطالب یک سایت با استفاده از گوگل ممکن است تا به حال خواسته باشید درون یک سایت جست و جو کنید اما نتوانسته اید قسمت مربوطه را پیدا کنید یا اگر هم پیدا کردید، نتیجه مورد نظرتان را نیافتید. می خواهم روشی بسیار ساده را آموزش دهم که با استفاده از گوگل درون یک سایت به جستجو بپردازیم و از آنجا که گوگل از خیلی از موتورهای جستجوی داخلی سایت ها بهتر عمل می کند، نتیجه ی مورد …