مزیت استفاده از ایمیل های یک بار مصرف

مزیت استفاده از ایمیل های یک بار مصرف چک کردن ای‌میل با توجه به حجم بالای پیامهای بی‌موردی که برای کاربران ارسال می‌شود گاهی موجب می‌شود که پس از مدتی فرد عطای استفاده از ایمیل را به لقایش بخشیده و برای فرار از حجم بالای ایمیل‌های بی‌ربط و با ربط آدرسی...

ادامه مطلب ...