اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

گوشی‌هایی که باید و نباید بخریم!

       در طول این یک ماه گذشته، دوباره نوسانات به سراغ بازار آمد اما این بار به صورت کاهشی بود تا بسیاری از مدل‌ها شاهد افت قیمت باشند. البته چند روزی است که دوباره ثبات بر بازار حاکم شده و به همین دلیل آسان‌تر می‌توان گوشی مد نظر خود را پیدا کرد.