اقداماتی که باید پس از خیس شدن لپ تاپ انجام دهیم!

برای کاربران لپتاپ جلوگیری از اتفاقاتی مانند برگشتن ظرف آب، چای یا سایر مایعات روی لپتاپ تقریبا سخت است، زیرا لپتاپها به دلیل خاصیت حمل و نقل آسانی که دارند بیشتر در معرض این اتفاق یا آسیبهای محیطی قرار می گیرند. پس اگر بر حسب اتفاق یک فنجان چای یا لیوانی نوشیدنی...

ادامه مطلب ...