اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

چگونه پسوند های مختلف و ناشناخته را باز کنیم؟

چگونه پسوند های مختلف و ناشناخته را باز کنیم؟: آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که با یک فایل با فرمت نامشخص برخورد کرده باشید و ندانید آن را باید با چه نرم افزاری باز کنید؟ برای بسیاری این اتفاق می افتد. ما در اینجا راه های ممکن برای بازکردن یک فایل با و پسند ناآشنا را برای شما بیان می کنیم.
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash