جستجوی بهتر مطالب یک سایت با استفاده از گوگل

جستجوی بهتر مطالب یک سایت با استفاده از گوگل ممکن است تا به حال خواسته باشید درون یک سایت جست و جو کنید اما نتوانسته اید قسمت مربوطه را پیدا کنید یا اگر هم پیدا کردید، نتیجه مورد نظرتان را نیافتید. می خواهم روشی بسیار ساده را آموزش دهم که با استفاده از گوگل درون یک...

ادامه مطلب ...