نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک

نرم افزار حذف کردن گزینه های اضافی از منوی راست کلیک: یکی از مشکلات ویندوز شلوغ شدن منوی راست کلیک آن بعد از نصب کردن نرم افزارهای مختلف است! در کل بیشتر نرم افزارها بعد از نصب یک یا چند گزینه به منوی راست کلیک اضافه می کنند و این موضوع بعد از نصب چند نرم افزار حتما...

ادامه مطلب ...