اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

آموزش رفع مشکل تایپ فارسی در ویندوز۸

ممکن است شما هم بخواهید در ویندوز ۸ متن را به زبان فارسی تایپ کنید ولی برای این کار با مشکل مواجه شده باشید.  برای اضافه کردن زبان فارسی در ویندوز ۸ باید طبق دستور زیر عمل کنید:
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash