صفحات یادبود فیسبوک برای کاربرانی که فوت کرده اند

صفحات یادبود فیسبوک برای کاربرانی که فوت کرده اند به نقل از ترفندستان, فیسبوک برای پروفایل زنده ها است و بزودی برای مرده ها نیز خواهد بود. با برنامه "Sanctri", نزدیکان فردی که فوت کرده میتوانند صفحه انها را پایدار و به صفحه یادبود تبدیل نمایند. Jono Milner, بعد از فوت...

ادامه مطلب ...