ده فرمان جالب در لینوکس /گنوم که باید بلد باشید !

در این مقاله مجموعه ای از برخی از دستورات لینوکس را که باید بدانید را مطرح می کنم . این دستورات لینوکس برای شبکه، SVN، جستجو، لیست کردن، تاریخچه ، LSOF ، sudo ، until, git و cat است. بقیه در ادامه مطلب ۱- نمایش صد دستور اخیر در لینوکس : history | sed “s/^[0-9 ]*//” | sed “s/ *|...

ادامه مطلب ...