ویندوز بهتر است یا مک ؟ ( بررسی و مقایسه ویندوز و مک )

ویندوز بهتر است یا مک ؟ ( بررسی و مقایسه ویندوز و مک ) همان طور که می دانید جنگ میان طرفداران و دوست داران مک (مکینتاش ) و ویندوز چند دهه ای است که به قوت خود باقی مانده است و همچنان رو به درازا می رود و ادامه دارد.امروز ، در این مقاله قصد دارم تا مقایسه ای جامع ، و در...

ادامه مطلب ...