اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

روش تمیز کردن فن رایانه

روش تمیز کردن فن رایانه: گرمای بسیار زیادی که در درون کیس به وجود می‌آید، ناشی از فشار بسیاری است که برروی قطعات سخت افزاری وارد می‌شود. فن یکی از همین قطعاتی است که وظیفه دارد این گرما را به حداقل برساند و در صورتی که موفق به دفع حرارت درون کیس نشود، گرما و حرارت تولید شده در داخل کیس به قطعات حساس سخت افزاری آسیب وارد خواهند کرد.
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash