اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

آموزش ساختن فهرست در نرم افزار Word

در همه ی کتاب ها در همان صفحات ابتدایی فهرستی از تمام عناوین داخل کتاب همراه با شماره ی صفحه ی آن ها وجود دارد؛ اما این فهرست ها را چگونه تهیه می کنند؟ آیا کلمه ی اول را نوشته و کلی نقطه می گذارند و بعد هم شماره ی صفحه یا هر کلمه ی دیگری را می نویسند؟
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash