بازگردانی تغییرات صفحه‌ی Start ویندوز ۸ به حالت اولیه

یکی از قابلیت های ویندوز۸ و ۸٫۱ اضافه کردن اپلیکیشن ها و یا حذف آن ها از صفحه ی استارت می باشد.همچنین می توان مکان اپلیکیشن ها را تغییر داد.ممکن است شما اپلیکیشنی را حذف و اضافه کنید و یا مکان آن ها را تغییر داده باشید ولی ترجیح دهید تغییرات را به حالت اولیه...

ادامه مطلب ...