وقتی کامیپوتر ویروسی شد باید چکار کرد؟

وقتی کامیپوتر ویروسی شد باید چکار کرد؟: چه آنتی ویروس شما پیامی مبنی بر پیدا کردن ویروس نشان داد و چه شما خودتان احساس می کنید یک ویروس در کامیپوتر شما فعالیت می کند، این آموزش شما را راهنمایی می کند تا در این شرایط بتوانید بهترین مبارزه را با ویروس انجام دهید و آن...

ادامه مطلب ...