دلایل Reset شدن ناگهانی سیستم

دلایل Reset شدن ناگهانی سیستم سیستم من پس از مدتی که روشن می‌شود Reset می‌شود. مشکل از کجاست؟ برای این مشکل موارد زیادی باید بررسی شود. از این رو برای آن که بتوان پاسخ دقیق داد باید مشخص کرد که در چه مواقعی این اتفاق رخ می‌دهد. مواردی که باید بررسی شود در دو حوزه...

ادامه مطلب ...