چگونه بفهمیم چه کسی جاسوسی پیامها و یا گوشی ما را می کند؟

به نقل از ترفندستان, ایا مایلید بدانید که چه کسی از دوستان و اطرافیان و یا همکاران شما جاسوسی مکالمات فیسبوک و یا اس ام اسهای شما را میکند ؟ اگر مایلید این جاسوس خود را بشناسید و از جاسوسی او مدرکی نیز تهیه کنید میتوانید برنامه رایگان "PeeoerPeerer" برای اندروید را...

ادامه مطلب ...