اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

ایا مایکروسفت با خرید Winamp انرا نجات خواهد داد ؟

 ایا مایکروسفت با خرید Winamp انرا نجات خواهد داد ؟ به نقل از ترفندستان, در پی خبر پایانWinamp , گفته میشود که مایکروسفت و AOL در حال مذاکره با یکدیگر هستند و ممکن است که این برنامه نه تنها زمستان را به پایان برساند بلکه در بهار سال اینده نیز راهش را ادامه دهد. در واقع سایت تک کرونچ که نیز متعلق به AOL است, مذاکره بین مایکروسفت و AOL را برای خرید Winamp فاش ساخته است. بقیه در ادامه …
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash