غیر فعال کردن برنامه هایی که با شروع ویندوز اجرا می شوند

همانطور که اطلاع دارید،همیشه وقتی ویندوز شروع به کار می کند تعدادی از برنامه های نصب شده در ویندوز نیز اجرا می شوند.که شاید به بعضی از آن ها نیاز نداشته باشیم و اجرای آن برنامه ها فقط باعث کند شدن شروع ویندوز و موارد دیگر می شود.اما امروز با این آموزش ساده نحوه ی غیر...

ادامه مطلب ...