تغییر حروف کوچک متون انگلیسی به حروف بزرگ و بالعکس در word

بعضی مواقع ممکن شما متون انگلیسی در اختیار داشته باشید که بخواهید تمام حروف متن و یا جمله ای از آن را به حروف بزرگ و یا بالعکس تغییر دهید و یا شاید بخواهید فقط ابتدای هر کلمه را تغییر دهید. اگر شما این ترفند را در نرم افزار word بلد نباشید کار شما خیلی سخت خواهد شد اما...

ادامه مطلب ...