ترفند بازگردانی تب های بسته شده در کلیه ی مرورگر ها

ترفند بازگردانی تب های بسته شده در کلیه ی مرورگر ها زیاد پیش می آید زمانی که داریم با مرورگر ها کار می کنیم، آن ها را به اشتباه ببندیم یا رایانه مان ریستارت شود (مثلا برق برود و …). حال زمانش رسیده تا استفاده از ترفند هایی که گویا آی تی بهتان می آموزد دوباره پنجره...

ادامه مطلب ...