اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

نکاتی برای ایمیل زدن به افرادی که وقت سر خاراندن ندارند

ما همه ایمیل‌های زیادی می‌گیریم و بسیاری از آن‌ها را هم دور می‌ریزیم. ولی وقتی ایمیل‌های مهمی می‌زنیم انتظار داریم که بدون پاسخ نمانند. اگر تعداد ایمیل‌هایی که برایتان می‌آید را در زمانی که صرف خواندن همه آن‌ها و جواب دادن به آن‌هایی که نیازمند پاسخ هستند ضرب کنید متعجب خواهید شد. نتیجه غیرقابل تصور خواهد بود.
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash