اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

نرم افزارهای امنیتی رایگان ایمنی کافی دارند!

در دنیای امروز اغلب شرکتها مدام در حال ساختن نیازهای جدید برای کاربران هستند و این کار با تبلیغات و یا ایجاد هراس انجام می شود. با اینکه اغلب کاربران تا حد زیادی میدانند این ایجاد جو روانی چیزی جز زمینه سازی برای بیزینس و سودآوری نیست اما اغلب کاربران خیلی راحت به آنها تن میدهند. با هم برخی از این موارد در مورد نرم افزارهای امنیتی بررسی می کنیم. من باید از نرم افزارهای امنیتی پولی استفاده کنم!؟ شاید …
Seo-vash / سئو وَش

© 2018 رسانه فناوری آی تی افزار
another Work from: Seovash