باز شدن پنجره های Pop-up در تب جدید برای مرورگر Internet Explorer

باز شدن پنجره های Pop-up در تب جدید برای مرورگر Internet Explorer پنجره های Pop-up نوعی تبلیغات اینترنتی می باشند که گاهی به صورت تب و یا اکثر مواقع به صورت پنجره ی جدید و پشت پنجره ی اصلی مرورگر ظاهر می شوند.اما این نوع تبلیغ گاهی اوقات به دلیل زیاد بودن پنجره های بازشده خیلی...

ادامه مطلب ...