اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

بازگردانی تغییرات صفحه‌ی Start ویندوز ۸ به حالت اولیه

یکی از قابلیت های ویندوز۸ و ۸٫۱ اضافه کردن اپلیکیشن ها و یا حذف آن ها از صفحه ی استارت می باشد.همچنین می توان مکان اپلیکیشن ها را تغییر داد.ممکن است شما اپلیکیشنی را حذف و اضافه کنید و یا مکان آن ها را تغییر داده باشید ولی ترجیح دهید تغییرات را به حالت اولیه بازگردانید.یکی از روش های بازگردانی تغییرات انجام این عمل به صورت دستی است اما این عمل بسیار وقت گیر است.اما در این ترفند قصد داریم …