ارور صفحه آبی ویندوز چگونه بوجود می آید ؟

ارور صفحه آبی ویندوز چگونه بوجود می آید ؟ صفحه آبی مرگ (blue screen of death یا BSOD) همیشه یک تابلوی ناخوش آیند و ناخواسته است. این صفحات هنگامی ظاهر می شوند که ویندوز مایکروسافت با یک مشکل بحرانی روبرو می شود که نمی تواند از آن جان سالم به در ببرد. لذا نیاز دارد که ریستارت شود...

ادامه مطلب ...