اخبار تکنولوژی و فناوری اخبار تکنولوژی Tech News

کلیدهای میانبر کاربردی در Yahoo Mail

کلیدهای میانبر کاربردی در Yahoo Mail کلید های میانبر همواره موجب سهولت کاربران در استفاده از کامپیوتر و برنامه های جانبی آن بوده است. همگی ما حداقل با تعدادی از این کلید های میانبر در ویندوز و نرم افزارهای دیگر آشنایی داریم. اما این کلیدها تنها به محیط ویندوز و یا نرم افزارهای تحت آن محدود نمیشود ؛ بلکه کاربردهای دیگری نیز دارد. Likes(0)Dislikes(0)